Con gái thường vỡ tan trong những điều rất nhỏ

Ừm thật ra, anh biết không? Con gái thường vỡ tan trong những điều rất nhỏ Hôm qua anh đi vui vẻ cù…