Con gái thường vỡ tan trong những điều rất nhỏ

Ừm thật ra, anh biết không? Con gái thường vỡ tan trong những điều rất nhỏ Hôm qua anh đi vui vẻ cù…

Trong tim ai đều có một người không thể thay thế

Trong tim ai đều có một người không thể thay thế. Trong tim ai đều có một người không thể thay thế.…